Návod na uzatváranie obchodov

Predaj nuzatvaranie predaja_1ie je žiadna náhodná vec. Musíte dopredu vedieť, čo, prečo a ako budete robiť. Niekoľko krokov dopredu. Presne tak, ako keď sa nakrúca film.

A základom prípravy filmu je scenár. To je všeobecne známe.

Známe však už nie je, že sa vlastne nejedná o jeden, ale o dva scenáre.

Prvý sa nazýva literárnym scenárom. Ten napíše spisovateľ a obsahuje dej.

Druhým scenárom je takzvaný technický scenár. Ten zahŕňa aj literárny scenár, ale treba do neho zahrnúť aj také podrobnosti ako, kto bude odkiaľ prichádzať, kde budú stáť kamery, atď. Spisovateľ tieto veci presne nevidí. Ale aj z technickej stránky je potrebné navrhnúť, čo presne budú ľudia vo filme vidieť. Spisovateľ načrtne, aký bude príbeh a technici, ktorí stoja v pozadí, vymyslia, ako treba vo filme zrealizovať zobrazenie spisovateľových myšlienok.

Čítať ďalej Návod na uzatváranie obchodov

Advertisement