Recept na úspech v živote

Ak chcete mať v živote úspech, potrebujete na to dve veci:

Mať fungujúcu technológiu a mať schopnIMG_1203.jpgosť použiť ju v praxi.

Nie je to nič zložité.

Je niekoľko problémov, ktoré sú spojené s predajom ako takým.

Jeden z nich je názor, že predávať vie predsa každý a
preto sa to netreba nijako špecificky učiť ani trénovať. A to je vyriešené – s takýmto prístupom sa človek nikdy nič nové nenaučí, veľmi ťažko sa zlepší a svoje neúspechy v predaji bude obhajovať napríklad krízou alebo nízkymi cenami konkurencie. Ďalší sa môžu vyhovárať na neochotu zákazníkov kupovať alebo možno tým, že je medzi ľuďmi málo peňazí – že ľudia šetria.

Druhý problém môže byť, že sa ten človek v minulosti snažil predávať, nemal k dispozícii fungujúce techniky predaja, zažil neúspech a teraz má názor, že predajcom sa musí človek narodiť.

Tretím problémom často býva to, že aj keď nemá výsledky a zlyháva v predaji – teda v skutočnosti to nevie robiť, tak si to teraz obhajuje tým, že on nebude nikomu nič vnucovať.

Toto sú postoje, ktoré bránia ľuďom s takýmto zmýšľaním a čo je ešte horšie, dokonca aj ľuďom v ich okolí, naučiť sa niečo nové, použiť to v praxi a dosiahnuť hodnotné výsledky.

Čítať ďalej Recept na úspech v živote

Advertisement