Rok 2017:

Január:                   12. 10. 2017 (štvrtok)
v čase od 9:00 do 14:00 hodiny
Miesto konania:     Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava

Cena s DPH:  48,- EUR

Prihlásiť sa teraz